Uniek Elegant Betaalbaar CALVARIËNBERG

Het Calvariënberg klooster

Het voormalige klooster Calvariënberg, gesticht in de zeventiende eeuw door Elisabeth Strouven, is in de negentiende eeuw uitgegroeid tot een omvangrijk instituut voor gezondheidszorg en opvang van minderbedeelden. In de volksmond staat het bekend als ‘Klevarie’. De oudste kern van dit complex ligt aan de westzijde van de historische binnenstad, op de hoek van de Abstraat en de Calvariestraat. Het gaat om een carrévormig complex met daaraan vast de kerk en een voormalige kanunnikenwoning. Oorspronkelijk gebouwd als een zusterklooster, vervulde het complex sinds de opheffing van het klooster eind 18e eeuw een veelheid aan sociaal maatschappelijke functies. Gedurende een groot deel van de 19e en 20e eeuw was het onderdeel van het Ziekenhuis Calvarieberg.

Tenzin Vastgoed gaat klooster Calvariënberg ontwikkelen tot een wooncomplex van 123 comfortabele appartementen. Waarvan 47 appartementen met de zekerheid van zorg. Calvarienberg zal volledig gerenoveerd in oude luister hersteld worden en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Wat gaat Calvariënberg worden?

Het Calvarie Klooster wordt her ontwikkeld naar appartementen voor jong en oud. Van de te realiseren appartementen zal straks een groot deel vallen in de categorie ‘betaalbare huur’ oftewel onder de liberalisatiegrens. Met deze ontwikkeling wordt ingespeeld op de grote vraag naar woningen voor starters, internationale werknemers, afgestudeerden, alleenstaanden en senioren. Ook zal een deel van de appartementen geschikt worden voor wonen met zorg op afspraak.

Met deze ‘magic mix’ van doelgroepen wordt het samenwonen van verschillende generaties in één complex mogelijk gemaakt. Daarmee wordt ook de versterking van sociale cohesie nagestreefd.

De focus ligt op een gevoel van community en eigenaarschap door de bewoners in het complex. Om dit eigenaarschap en gevoel van community te stimuleren, worden door het gehele complex heen een aantal gemeenschappelijke ontmoetingsruimten aangebracht in de vorm van keukens en een huiskamer. Zo kunnen bewoners ook gezamenlijke activiteiten ontplooien binnen de grenzen van het wooncomplex en bijvoorbeeld per etage afspreken hoe ze zo prettig mogelijk kunnen samenleven.

De gemeenschappelijke tuin zal een ontmoetingsplek worden voor bewoners van Calvariënberg, Polverpark en andere stadgenoten.

Een mooie combinatie

De combinatie van senioren die met jonge zorgprofessionals prettig samenwonen in een wooncomplex is het bijzondere uitgangspunt van de ontwikkeling van Calvariënberg.

De doelgroep senioren die komt wonen in Calvariënberg, zoals Envida dat voor ogen heeft, heeft een voor-, lichte of middelzware zorgvraag. Bewoners kiezen ervoor om in de woonzorgzone Polverpark te wonen waar zowel een stevige sociale als zorginfrastructuur aanwezig is en natuurlijk de binnenstad van Maastricht op loopafstand ligt.

Envida kan hier alle varianten van zorg bieden en in de situatie dat het thuis echt niet meer lukt, is een verhuizing naar de op loopafstand gelegen woonzorgcentra Lenculenhof en Larisa ook een mogelijkheid. Kortom men kan altijd in de eigen buurt blijven wonen. De doelgroep voor het woon-werkarrangement binnen Calvariënberg, zoals Envida dat voor ogen heeft, is de (startende) zorgprofessional. Envida heeft vele mooie loopbaanperspectieven voor deze doelgroep. Qua werkveld kan dit enorm variëren, denk hierbij aan bijvoorbeeld verzorgende en verpleegkundige, social worker of fysiotherapeut. Waar mogelijk zal men in het complex aan het werk zijn, maar door de vele opties in de buurt is dit altijd aan te vullen met andere interessante werkplekken.

De combinatie van deze doelgroepen zal naar verwachting zorgen voor een sterke sociale cohesie, maar ook de samenredzaamheid van alle bewoners bevorderen. Envida zal bij beide doelgroepen een rol in de toewijzing hebben, deze wordt afgestemd met de verhuurder van het complex.

Meest gestelde vragen

In het Calvarie klooster komen 123 woningen. De woningen hebben verschillende groottes, de vierkante meters verschillen van 21,5 m2 tot 55 m2.

De omgevingsvergunning van Calvariënberg is verleend.

De sloopwerkzaamheden zijn begonnen.

Vanuit 4 verschillende entreegebieden:

  • Hoofdentree aan de Abtstraat
  • via fietsentree Abtstraat
  • via noordzijde Calvariestraat
  • via zuidzijde Hackenkamer

Alle woningen hebben energielabel A, dit is het meest energiezuinige label en
dit staat voor een duurzame woning.

In nabijgelegen parkeergarages aan het Merkatplantsoen en Lenculenhof staan autoparkeerplaatsen ter beschikking. In de fietskelder onder Calvariënberg en bovengronds worden fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Op deze wijze kan gestructureerd parkeren van de fiets plaatsvinden en wordt voorkomen dat fietsen op straat tegen de muur of elders worden geparkeerd.

Na de herontwikkeling van het Calvarienberg wordt het gebied gekenmerkt door een leefbaar en uitnodigend karakter. Bewoners genieten van een fijne woonomgeving welk gevormd is door sfeer voorkomend uit de samenhang en ontmoetingen die plaatsvinden in de vele gezamenlijke ruimtes. De fijne sfeer eindigt niet bij de voordeur, de omgeving rondom het voormalige klooster krijgt een nieuw karakter met een klassieke tint. De uitstraling vormt de verbinding tussen het harmonisch stadsbeeld en de monumentale ensembles waarbij de kloostertuinen de bewoners en omwonende samenbrengt om de leefbare sfeer te proeven.

Nee, de doelgroep is als volgt: senioren, internationale werknemers, afgestudeerden, starters en zorghulpen/buddy’s. In het huurcontract staat opgenomen dat er geen studenten mogen wonen.

Conform gemeentelijke afval beleid, het complex heeft genoeg ruimte om intern afval op te slaan.

Intresse of vragen?

We beantwoorden graag je vragen. Stuur ons een e-mail via het onderstaande contactformulier.

Waarom neemt u contact op?

Let op: Deze website is met zorg samengesteld, desondanks kunnen er op impressies of in teksten dergelijke foutieve informatie staan en/of kunnen er afwijkingen zijn tussen de inhoud en de werkelijkheid. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website geeft slechts een indruk van de woningen en de omgeving.